top of page
  • Writer's pictureSisa

Pohybová príprava

Pohybová príprava so Sisou


štvrtok: 19:00

registrácia: https://www.beijaflorlounge.sk/service-page/pohybov%C3%A1-pr%C3%ADprava-%C5%A1tvrtok


Popis hodíny:


Kurz je vhodný pre všetkých mužov a ženy, ktorí chcú zlepšiť svoje postavenie, používať izolácie, zlepšiť koordináciu, naučiť sa točiť a celkovo sa pripaviť na tancovanie, či už v páre alebo na sólové tancovanie.


Prvý krok ako sa stať dobrým tanečníkom a tancovať zdravo a dlho :)


Odporúčame pohodlné oblečenie!

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page