top of page
  • Writer's pictureSisa

Semba Club


(EN)

A safe space to learn about Afro Portuguese culture, dance and music!

Specials guest, food and a lot of fun! All levels are welcome from beginners to the more advanced dancers

Classes will be taught by a mix of experienced teachers with special guests on rotation


(SK) To správne miesto na spoznávanie afro portugalskej kultúry, tanca a hudby!

Špeciálny hosť, jedlo a veľa zábavy! Vítané sú všetky úrovne od začiatočníkov až po pokročilých tanečníkov.

Hodiny budú viesť skúsení učitelia, špeciálni hostia, ktorí sa budú striedať.


Confirmed guest: Jan 6th: Mirabella (Vienna)

Cost: 10€ all included for more information contact: 0948000898


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page