top of page
  • Writer's pictureSisa

Semba intesivo with David Flor

3 weeks of intensive Semba

Footwork, Leading and Following Semba Show and more!


Príď na intenzívny 3-týždňový kurz semby s Davidom.

Krokové variácie, vedenie a nasledovanie, show triky a prvky... to všetko a mnoho viac sa naučíš práve na tomto kurze.


štvrtok o 20:00

registrácia: https://www.beijaflorlounge.sk/service-page/semba-intensivo-l3-%C5%A1tvrtok

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page