top of page
This course has started, but you can book the remaining sessions.

Máj Salsa L1 (štvrtok)

5 - týždňový kurz salsa

  • Started May 2
  • 40 eur
  • Beija Flor Lounge

Available spots


Service Description

Mesačný kurz. 1 hodina týždenne. Nie je potrebný partner/partnerka. Občerstvenie možné v našom bare.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Vajnorská 98G, Bratislava, Slovakia

    +421903195763

    info@beijaflorlounge.sk


bottom of page